THERAPIERelatietherapie

Elke relatie kent haar eigen problemen en uitdagingen. Dat is heel normaal en zelfs gezond; jullie zijn tenslotte twee verschillende mensen. Worden de problemen steeds groter en zwaarder, duren ze al lange tijd en komen jullie er samen niet meer uit? Dan is relatietherapie wellicht de oplossing.

Vaak speelt er namelijk veel meer dan alleen aan de oppervlakte zichtbaar is. In plaats van te oordelen of in de aanval te gaan, maken we de dieperliggende laag zichtbaar en gaan we hiermee aan de slag. Het effect: wederzijds begrip, veiligheid, emotionele verbinding. Er ontstaat weer lucht en ruimte voor jullie om écht samen te zijn.


Enkele voorbeelden om in relatietherapie te gaan.

 • Uiteenlopende behoeften (denk aan kinderwens, carrière, emigreren)
 • Slechte of moeizame communicatie, het lukt niet meer om naar elkaar te luisteren
 • Wantrouwen na vreemdgaan, het vertrouwen in de ander is zo goed als verdwenen
 • Uit elkaar groeien (bijvoorbeeld door persoonlijke ontwikkeling en/of een nieuwe levensfase)
 • Verschillende behoeften op seksueel gebied.
 • Fysieke of emotionele problemen (rouw, werkeloosheid, trauma, depressie etc.)
 • Verschil in normen en waarden (bijvoorbeeld in de opvoeding van kinderen)
 • Oplopende of herhaaldelijke ruzies in de relatie
 • Pijnlijke stiltes samen, waarin je verwijdering voelt van elkaar
 • Jullie overwegen om de relatie te beëindigen maar willen onderzoeken of herstel mogelijk is
 • Moeilijkheden betreft veranderingen in de relatie tijdens/na de zwangerschap & ouderschap  


Relatietherapie is een vorm van psychotherapie en gericht op de onderliggende problemen,

de relatieschade, hechtingsstijlen. Deze hebben negatieve invloed op de relatie en de verstoorde interactiepatronen. Tijdens de therapie worden patronen inzichtelijk gemaakt en gewerkt om de vicieuze cirkel te doorbreken. Zo wordt voorkomen dat de moeilijkheden in stand worden gehouden en kan worden gewerkt aan herstel van de relatie.


Het aanbod: EFT- relatietherapie, IBCT- relatietherapie, oplossingsgerichte relatietherapie, narratieve relatietherapie, dienen o.a. als therapeutische kaders waaruit gewerkt wordt. 


Individuele therapie

Het leven gaat niet altijd over rozen en iedereen kent moeilijkere periodes, dat hoort er helaas bij. Maar als zo’n periode lang duurt, het een groot effect heeft op je dagelijks leven en relaties eronder lijden, dan wordt het tijd om ermee aan de slag te gaan.

Deze therapie is een vorm die zich perfect leent voor individuele cliënten. De focus van deze vorm van therapie is het verstevigen van het gevoel van eigenwaarde en zelfacceptatie. Individuele EFT helpt je emoties te onderzoeken en geeft je alle tools om hiermee om te gaan. Met beide voeten op de grond en volledig in het hier en nu. Het effect? Meer respect, waardering en liefde voor jezelf. Wat doorwerkt op alle gebieden in je leven!

In de huidige maatschappij wordt er veel van ons verwacht en daarnaast heb je, als volwassene, vaak veel ballen in de lucht te houden. Deze omstandigheden van buitenaf zorgen er mogelijk voor dat je stress en druk ervaart in het dagelijks leven. Maar ook vroegere (kind)ervaringen zijn van grote invloed op je emotionele leven als volwassene en kunnen van invloed zijn op liefdes- en andere soorten relaties. Bij individuele EFT ligt de focus op het herstellen van de relatie met jezelf. We onderzoeken knelpunten en emoties die op de achtergrond meespelen, met als doel jou weer lekker in je vel te laten zitten.


Enkele voorbeelden om individuele therapie te overwegen. 

 • Je loopt steeds tegen dezelfde problemen of patronen aan
 • Je voelt je alleen en verlaten
 • Je loopt rond met gevoelens van somberheid
 • Je bent onzeker en faalangstig
 • Je blijft rondlopen met ervaringen uit het verleden
 • Je hebt een negatief zelfbeeld
 • Je komt met anderen in dezelfde (negatieve) patronen terecht
 • Je komt `jezelf tegen` in relaties met anderen
 • Je hebt last van bindingsangst of verlatingsangst bij het aangaan van een partnerrelatie

 • Je loopt telkens vast in je werk, je hebt moeite sociale contact aan te gaan


Bij deze therapie gaat het o.a. over ingrijpende levenservaringen.

Samen onderzoeken we je klachten, waar je tegenaan loopt, hoe je communiceert, wat je patronen zijn,

je copingstijl, je afweermechanisme, wat je liever vermijdt en wat je graag wil veranderen.


Het aanbod:

EFIT (Emotionally Focused Individual Therapy) Dit is een vorm van therapie waarbij emoties centraal staan.
De hechtingstheorie van Bowlby is een van de pijlers van EFT (emotionally focused therapy). EFT is op dit moment de meest effectieve vorm van relatietherapie.

EFT kan ook individueel worden toegepast en heet dan EFIT (emotionally focused individual therapy).

Bij deze therapie ligt de nadruk op emoties. Emoties geven richting aan ons gedrag. Bij EFIT leer je stil te staan bij je emoties, ze te herkennen en erkennen, te gebruiken en te verwerken en herstructureren. Daardoor krijg je toegang tot kernemoties, kun je nare emoties verwerken, krijg je een beter zelfbeeld en leer je vertrouwen op je innerlijke kompas.


Gezinstherapie

Gezinstherapie is een therapievorm voor het hele gezin. Elk gezin kent zijn ups en downs.

Bij ernstige en langdurige problemen -bijvoorbeeld bij trauma- kun je als gezin psychisch, lichamelijk

en op sociaal gebied vastlopen.


Enkele voorbeelden om gezinstherapie te overwegen.

 • Opvoedmoeilijkheden
 • Puberteit, jongvolwassenheid
 • Identiteit- en genderproblemen
 • Ziekte of overlijden binnen het gezin of bij mensen die dichtbij staan
 • Problemen van een gezinslid (privé, op werk of op school)
 • Adoptie of pleeggezinplaatsing
 • Fysieke en/of emotionele problemen  


Door het wegvallen van een ouder of een ouder met een chronische ziekte

kan een kind zich extreem verantwoordelijk voelen en de plek innemen van de volwassenen.

Dit wordt parentificatie genoemd en heeft negatieve gevolgen voor het kind op het gebied

van de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling.


Het aanbod: de therapie is toegespitst op hechtingsgerichte gezinstherapie.

Tevens ga ik samen met het gezin op zoek naar onderliggende patronen die problematisch gedrag of communicatie

in stand houden. De nadruk van deze therapie is gericht op inzichtelijk maken van emoties en het veranderen van de gedragspatronen.

De structurele gezinstherapie van Minuchin, het in beeld brengen van de systeemstructuur

vormen o.a. het therapeutisch kader.