THERAPIE


Relatietherapie

Het onderhouden van een relatie gaat niet vanzelf.

Het is soms hard werken maar meestal zijn wij goed in staat om aan de relatie te werken als het minder goed gaat.

Als het niet lukt om relatieproblemen zelf op te lossen dan is de kans groot dat op lange termijn ernstige psychische en/of lichamelijke klachten ontstaan. Relatietherapie kan helpen om de balans in de relatie terug te vinden en de klachten te herstellen.

 

Enkele voorbeelden om in relatietherapie te gaan.

Jullie ervaren communicatieproblemen, het lukt niet meer om naar elkaar te luisteren.

Er is weinig tot geen begrip voor elkaar, er is veel ruzie en er zijn verwijten.

Jullie leven langs elkaar heen, de interesse in elkaar is zo goed als verdwenen.

Er zijn seksuele problemen, gerelateerd aan de relatie.

Er is relatieschade na ontrouw, het vertrouwen in de ander is er niet meer. 

Jullie overwegen om de relatie te beƫindigen maar willen onderzoeken of herstel mogelijk is.

Zwangerschap & ouderschap. Als tijdens een zwangerschap problemen ontstaan op psychisch of lichamelijk vlak kan dat spanningen geven in de relatie. Het kan ervoor zorgen dat jullie je minder of niet meer verbonden voelen en toenemende conflicten ervaren. Jullie ervaren moeilijkheden over hoe nu verder in de relatie en het aanstaande ouderschap.


Relatietherapie is een vorm van psychotherapie en gericht op de onderliggende problemen,

de relatieschade, hechtingsstijlen. Deze hebben negatieve invloed op de relatie en de verstoorde interactiepatronen. Tijdens de therapie worden patronen inzichtelijk gemaakt en gewerkt om de vicieuze cirkel te doorbreken. Zo wordt voorkomen dat de moeilijkheden in stand worden gehouden en kan worden gewerkt aan herstel van de relatie.


Het aanbod: EFT- relatietherapie, IBCT- relatietherapie, oplossingsgerichte relatietherapie, narratieve relatietherapie, dienen o.a. als therapeutische kaders waaruit gewerkt wordt. Individuele therapie

Je zit niet lekker in je vel, je voelt je vaak moe, somber of angstig.

Je kunt moeilijk eigen grenzen aangeven in het contact met anderen en/of in je relatie.

Tijdens deze therapie krijg je inzicht in emoties en behoeften achter je problemen,

om vervolgens het veranderingsproces in gang te zetten en de balans in je leven terug te vinden.

 

De reden om te starten met individuele therapie kunnen zeer uiteenlopend zijn.

Hierbij enkele voorbeelden:

Je wilt meer grip krijgen op klachten zoals, angst, depressie, stress, agressie.

Het lukt je niet voldoende om door te gaan met je leven na een verlieservaring.

Je stuit op verwerkingsmoeilijkheden uit het verleden.

Je zoek een manier om met problemen rondom zelfvertrouwen, zelfbeeld of identiteit om te gaan.

Je partner wil geen relatietherapie terwijl er relatieproblemen zijn.

Je hebt last van bindingsangst of verlatingsangst bij het aangaan van een partnerrelatie. 

Je loopt telkens vast in je werk, je hebt moeite sociale contact aan te gaan.

Je wilt meer informatie/psycho-educatie over diagnoses als autisme, depressie of andere psychiatrische

kwetsbaarheden. Hoe hier mee om te gaan betreft jezelf, je partner of familielid. 


Bij deze therapie gaat het o.a. over ingrijpende levenservaringen.

Samen onderzoeken we je klachten, waar je tegenaan loopt, hoe je communiceert, wat je patronen zijn,

je copingstijl, je afweermechanisme, wat je liever vermijdt en wat je graag wil veranderen.


Het aanbod:

Cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende gesprekstherapie en psychosociale therapie dienen hier als kaders om je te helpen op een andere manier naar de problemen te kijken en hier verandering in aan te brengen.


De behandeling kan ook bestand uit EFIT (Emotionally Focused Individual Therapy) Dit is een vorm van therapie waarbij emoties centraal staan.
De hechtingstheorie van Bowlby is een van de pijlers van EFT (emotionally focused therapy). EFT is op dit moment de meest effectieve vorm van relatietherapie.

EFT kan ook individueel worden toegepast en heet dan EFIT (emotionally focused individual therapy).

Bij deze therapie ligt de nadruk op emoties. Emoties geven richting aan ons gedrag. Bij EFIT leer je stil te staan bij je emoties, ze te herkennen en erkennen, te gebruiken en te verwerken en herstructureren. Daardoor krijg je toegang tot kernemoties, kun je nare emoties verwerken, krijg je een beter zelfbeeld en leer je vertrouwen op je innerlijke kompas.


Gezinstherapie

Gezinstherapie is een therapievorm voor het hele gezin. Elk gezin kent zijn ups en downs.

Bij ernstige en langdurige problemen -bijvoorbeeld bij trauma- kun je als gezin psychisch, lichamelijk

en op sociaal gebied vastlopen.


Enkele voorbeelden om gezinstherapie te overwegen.

De relaties binnen het gezin kunnen ernstig uit balans raken door bijvoorbeeld een echtscheiding.

Langdurige problemen die zich kunnen voordoen bij een samengesteld gezin.

Als gezinsleden zich buitengesloten voelen door veel ruzie, kunnen zij zich meer terugtrekken

waardoor de communicatie vastloopt.

Door het wegvallen van een ouder of een ouder met een chronische ziekte

kan een kind zich extreem verantwoordelijk voelen en de plek innemen van de volwassenen.

Dit wordt parentificatie genoemd en heeft negatieve gevolgen voor het kind op het gebied

van de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling.


Het aanbod: de therapie is toegespitst op hechtingsgerichte gezinstherapie.

Tevens ga ik samen met het gezin op zoek naar patronen die problematisch gedrag of communicatie

in stand houden. De nadruk van deze therapie is het veranderen van de gedragspatronen.

De structurele gezinstherapie van Minuchin en het in beeld brengen en inzicht krijgen in de systeemstructuur

vormen o.a. het therapeutisch kader.