therapieRelatietherapie


Het onderhouden van een relatie gaat niet vanzelf.

Het is soms hard werken maar meestal zijn wij goed in staat om aan de relatie te werken als het minder goed gaat.

Als het niet lukt om relatieproblemen zelf op te lossen dan is de kans groot dat op lange termijn ernstige psychische en/of lichamelijke klachten ontstaan. Relatietherapie kan helpen om de balans in de relatie terug te vinden en de klachten te herstellen.

 

Enkele voorbeelden om in relatietherapie te gaan.

Jullie ervaren communicatieproblemen, het lukt niet meer om naar elkaar te luisteren.

Er is weinig tot geen begrip voor elkaar, er is veel ruzie en er zijn verwijten.

Jullie leven langs elkaar heen, de interesse in elkaar is zo goed als verdwenen.

Er zijn seksuele problemen, gerelateerd aan de relatie.

Er is relatieschade na ontrouw, het vertrouwen in de ander is er niet meer. 

Jullie overwegen om de relatie te beƫindigen maar willen onderzoeken of herstel mogelijk is.

 

Deze behandeling is een vorm van psychotherapie en gericht op de onderliggende problemen,

de relatieschade, hechtingstijlen die negatieve invloed hebben op de relatie en de verstoorde interactiepatronen.

Daarmee worden patronen inzichtelijk gemaakt en gewerkt om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Zo wordt voorkomen dat de moeilijkheden in stand worden gehouden en kan

worden gewerkt aan herstel van de relatie.


Oplossingsgerichte relatietherapie, narratieve relatietherapie, emotionele gerichte relatietherapie en IBCT -  relatietherapie dienen als therapeutische kaders waaruit gewerkt wordt.

 


Individuele therapie


Je zit niet lekker in je vel, je voelt je vaak moe, somber of angstig.

Je kunt moeilijk eigen grenzen aangeven in het contact met anderen en/of in je relatie.

Tijdens deze therapie krijg je inzicht in emoties en behoeften achter je problemen,

om vervolgens het veranderingsproces in gang te zetten en de balans in je leven terug te vinden.

 

De reden om te starten met individuele therapie kunnen zeer uiteenlopend zijn.

Hierbij enkele voorbeelden:

Je wilt meer grip krijgen op klachten zoals, angst, depressie, stress, agressie.

Het lukt niet voldoende om door te gaan met je leven na een verlieservaring.

Je stuit op verwerkingsmoeilijkheden uit het verleden.

Je zoek een manier om met problemen rondom zelfvertrouwen, zelfbeeld of identiteit om te gaan.

Je partner wil geen relatietherapie terwijl er relatieproblemen zijn.

Je hebt last van bindingsangst of verlatingsangst bij het aangaan van een partnerrelatie. 

Je wilt meer informatie over diagnoses als autisme, depressie en andere psychiatrische

diagnoses en hoe hier mee om te gaan.

Bij deze therapie gaat het o.a. over ingrijpende levenservaringen en psychische klachten.

Samen onderzoeken we je klachten, waar je tegenaan loopt, hoe je communiceert, wat je patronen zijn,

wat je doet en wat je liever vermijdt en wat je graag wil veranderen.


Cognitieve gedragstherapie, individuele -hechtingsgerichte- systeemtherapie, inzichtgevende gesprekstherapie en

psychosociale therapie dienen hier als kaders om je te helpen op een andere manier naar

de problemen te kijken en hier verandering in aan te brengen.

 


Gezinstherapie


Gezinstherapie is een therapievorm voor het hele gezin. Elk gezin kent zijn ups en downs.

Bij ernstige en langdurige problemen kun je als gezin psychisch, lichamelijk

en op sociaal gebied vastlopen.


 

Enkele voorbeelden om gezinstherapie te overwegen.

De relaties binnen het gezin kunnen ernstig uit balans raken door bijvoorbeeld een echtscheiding.

Langdurige problemen die zich kunnen voordoen bij een samengesteld gezin.

Als gezinsleden zich buitengesloten voelen door veel ruzie, kunnen zij zich meer terugtrekken

waardoor de communicatie vastloopt.

Door het wegvallen van een ouder of een ouder met een chronische ziekte

kan een kind zich extreem verantwoordelijk voelen en de plek innemen van de volwassenen.

Dit wordt parentificatie genoemd en heeft negatieve gevolgen voor het kind op het gebied

van de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling.


 

De behandeling is toegespitst op hechtingsgerichte gezinstherapie.

Tevens ga ik samen met het gezin op zoek naar patronen die problematisch gedrag of communicatie

in stand houden. De nadruk van deze therapie is het veranderen van de gedragspatronen.

De structurele gezinstherapie van Minuchin en het in beeld brengen en inzicht krijgen van systeemconstellaties

vormen o.a. het therapeutisch kader.